Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Poznaj nas, dołącz do nas!

Zapraszamy wszystkich chętnych.

STOWARZYSZENIE
Pomocna
Dłoń

Naszą misją jest wspieranie Rodziców i dzieci w podejmowaniu wyzwań i stawianiu czoła przeciwnościom wynikającym z trudnej sytuacji życiowej.

do-artyukulu

Dyplomy Psiego Przyjaciela rozdane

Kilka wspomnień z rozdania Dyplomów Psiego Przyjaciela - zajęć z dogoterapii współfinansowanych ze środków Gminy Oświęcim

Czytaj w Aktualnościach!

Przekaż DAROWIZNĘ

Pomóżmy sprawić by doświadczeni przez los Rodzice z godnością dźwigali jego ciężar. Przekaż darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia, by realnie wpływać na poprawę życia dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych z trudnościami w rozwoju oraz ich Najbliższych.

Za okazane zaufanie i zaangażowanie w imieniu osób wspartych - Dziękujemy.

Co robimy?

CELE STOWARZYSZENIA POMOCNA DŁOŃ

Naszym celem jest szeroko rozumiana poprawa fukcjonowania Rodzin dotkniętych niepełnosprawnością lub trudnościami w rozwoju swoich dzieci.

check-icon

Pomagamy

Wspieramy w rozpoznawaniu, rozwijaniu i wzmacnianiu osobistego potencjału dzieci, rodziców i rodzeństwa oraz osób ze środowiska instytucjonalnego dzieci niepełnosprawych lub z trudnościami w rozwoju. Orgnizujemy m. in. terapie i warsztaty dla małych i dorosłych.

check-icon

Pomagamy Rodzicom

Ułatwiamy rowiązywanie prolemów natury prawnej, pedagogicznej, wychowawczej

check-icon

Dążymy do równowagi

Zwracamy uwagę na zachowanie równowagi między terapią a prawem dziecka do spotanicznej zabawy

check-icon

Pomagamy dzieciom

Wspieramy dzieci w pokonywaniu barier osobistych i środowiskowych oraz dążymy do promowania ich zdolności i talentów w lokalnej społeczności. Organizujemy zajęcia rehabilitacyjne.

check-icon

Integrujemy

Budujemy sieć wsparcia społecznego

check-icon

Angażujemy wolontariat

Promujemy ideę wolontariatu

grupowe_rysowanie-min
© Copyright 2019 - Pomocna dłoń, Created by Aplinet