Aktualności

pomocna_dlon-min

Grupa Wsparcia

Projekt Przystań Pomocna Dłoń Poznaj Dołącz do Nas“

Realizowany w ramach projektu pn. „MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej- Małopolska Zachodnia” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie; Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer RPMP.09.03.00-12-0049/16-00 z dnia 14.10.2016r.

Czytaj dalej
spotkanie-min

Nasze działania - Archiwum Rok 2018

Pierwszym naszym projektem, był projekt skierowany do członków Stowarzyszenia „Pewna siebie mama” zrealizowany dzięki dotacji, ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz ze środków pozyskanych od darczyńców jak również dużej pomocy wolontariuszy Odbył się on w stadninie Koni Ikarion. Zajęcia Horse Coachingu czyli innowacyjnej metody szkoleniowej i rozwojowej.

Czytaj dalej
© Copyright 2019 - Pomocna dłoń, Created by Aplinet