O nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy mamami dzieci niepełnosprawnych lub z zaburzeniami rozwoju, które spotykają się i wzajemnie wspierają, wymieniają swoimi doświadczeniami oraz motywują i walczą o lepszą przyszłość dla dzieci. Życie każdej z nas jest choć trochę przepełnione rutyną. każdy dzień jest troską o swoje dziecko, to rehabilitacja i walka o lepsze jutro. Nasze życie nieraz przypomina nieustający maraton. Mimo przeszkód, jakimi są niepełnosprawności naszych dzieci jest to niewątpliwie ogromne wyzwanie, któremu nie każdy by sprostał. Nieraz przejawia się w nas ból, zwątpienie  czy bezradność. Mając dziecko niepełnosprawne, życie nabiera tych samych kolorów co przy zdrowym dziecku, musimy jednak dostrzec coś więcej niż tylko niepełnosprawność. MY , matki i rodziny Dzieci Niepełnosprawnych jesteśmy szczęśliwi i dumni z naszych cudownych dzieci. Kochamy życie i cieszymy się każdą chwilą i każdym dniem spędzonym z Nimi.

pomocna_dlon_zespol

Poznałyśmy się w klubiku aktywnych mam, zgodnie postanowiłyśmy, iż chcemy stworzyć Stowarzyszenie, w którym zrobimy coś dla siebie jak i dla innych. Początkowo Wzięłyśmy udział w szkoleniu , organizowanym przez Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie ABC dla organizacji pozarządowych, szkolenie to pomogło Nam w sformalizowaniu Naszych inicjatyw. Tak powstało w styczniu 2018 roku STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I Z ZABURZENIAMI ROZWOJU POMOCNA DŁOŃ  Stowarzyszenie kierowane jest przez Zarząd w skład, którego wchodzą p. Barbara Wójcik, p. Lidia Szymutko - Szczęśniak, p. Beata Bielesza - Piątek. 

W grupie są mamy dzieci z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi, niedosłuchem, epilepsją, uszkodzeniem wzroku.

Staramy się brać udział we wszystkich możliwych konkursach, aby pozyskać środki na realizacje celów statutowych. Wszyscy członkowie Stowarzyszenie swoją pracę wykonują nie odpłatnie.

Misją naszego Stowarzyszenia jest wspieranie przede wszystkim Rodziców dzieci niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwoju. Pisząc projekty, myślimy zarówno o potrzebach dzieci jak i rodziców.

o_nas-pomocna-dlon_zespol
pomocna_doln_integracja
© Copyright 2019 - Pomocna dłoń, Created by Aplinet