Formularz Zgłoszenia

Administratorem danych osobowych jest organizacja Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych i z Zaburzeniami Rozwoju
„ Pomocna Dłoń”, z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim,www.stowarzyszeniepomocnadlonosw.pl KRS 0000714638

© Copyright 2019 - Pomocna dłoń, Created by Aplinet