Grupa Wsparcia

pomocna_dlon-min

Projekt Przystań Pomocna Dłoń Poznaj Dołącz do Nas“

Realizowany w ramach projektu pn. „MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej- Małopolska Zachodnia” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Region spójny społecznie; Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu numer RPMP.09.03.00-12-0049/16-00 z dnia 14.10.2016r.

Czym jes grupa wsparcia?

Można powiedzieć, że to osoby, które dzieląc się doświadczeniem między sobą, uczestniczą w pokonywaniu związanych z bliskim problemem trudności. Towarzyszy temu dzielenie się wsparciem emocjonalnym, przeciwdziałanie bezradności wobec trudnej sytuacji życiowej, budowanie siły i podnoszenie poziomu poczucia wartości uczestników, wymiana istotnych informacji i tak pogłębienie wiedzy, zrozumienia i szukania sposobu rozwiązania.

Jakie możliwości?

Od połowy lutego 2019 r. chętni Rodzice z powiatu oświęcimskiego i bieruńsko – lędzińskiego mieli możliwość spotykać się w ramach grupy wsparcia "Przystań Pomocna Dłoń. Poznaj Nas. Dołącz do Nas". Opiekunem grupy był psycholog z doświadczeniem, specjalista terapii rodzin, wieloletni pracownik poradni psychologiczno – pedagocznej w jedenj osobie. Dla ułatwnienia Rodzicom uczestnictwa w grupie –dzieci w tym samym czasie bawiły się z animatorem. Uczestniczyły w zajęciach z psim terapeutą Amą lub miały spotkania z teatrem, który specjalnie dla Nas przyjeżdżał z Krakowa. Przy zajęciach z dziećmi pomagali nam wolontariusze. Spotkania odbywały się w poniedziałki w godzinach wieczornych.

Jak to się udaje?

Mamy za sobą 6 spotkań Rodziców, wspieranych równolegle zajęciami dla dzieci. Na chwilę obecną wiemy, że zainteresowanie Rodziców jest na tyle duże by kontynuować spotkania. Jednocześnie zrodziła się potrzeba spotykania również z wyłączeniem obecności profesjonalnej pomocy psychologicznej. Integracja Rodziców okazała się tak silna, by budować warunki dla dalszego życia grupy.

Jakie plany?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców planujemy umożliwić spotkania Rodzicom we własnym gronie oraz zapewnić dostępność do profesjonalnej pomocy psychologicznej w ramach wcześniej oferowanego wsparcia grupy. Zajęcia będą odbywać się raz na dwa tygodnie z zachowaniem obydwóch form. Śledząc naszą stronę dowiecie się o terminach spotkań naszych dzielnych Rodziców.

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie do Nas dołączyć, czekamy na Wasz kontakt.

Możecie do nas napisać na adre: stowarzyszeniepomocnadlonosw@gmail.com, wykorzystać numer telefonu 799 931 268 albo skontaktować się z nami przez facebooka: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocna-D%C5%82o%C5%84-602385523484468/

zajecia_z_psem2-min

Poprzedni

Woda pomysłem na relaks

Następny

Ogłoszenie - Grupa wsparcia i zajęcia dla dzieci - Poznaj Nas Dołącz do Nas
© Copyright 2019 - Pomocna dłoń, Created by Aplinet